Droga Improwizacji – Rafał Mazur

Rafał Mazur fot. K.Penarski
Droga Improwizacji to cykl wykładów poświęcony improwizacji spontanicznej w muzyce, oraz metodzie doskonalenia umiejętności improwizatorskich. Czyli o tym, co zrobić, by dobrze, lepiej improwizować?

Rafał Mazur prezentuje autorską metodę spontanicznego improwizowania, którą nazywa sound oriented improvisation, wykorzystując w niej, starochińską, daoistyczną strategię działania w sytuacjach niezaaranżowanych i nieoczekiwanych, w nieokreślonej i ruchomej rzeczywistości. W wykładach następuje konceptualizacja improwizowania jako trybu działania i wyodrębnienie warunków koniecznych do tego, aby to improwizowanie było skuteczne.

Punktem wyjścia jest twierdzenie:
improwizowanie jest odrębnym, samodzielnym trybem działania (w przypadku
muzyk, muzykowania, innymi niż komponowania i realizowanie kompozycji),
który ma własne możliwości stosowania. Zasadniczą zaś kwestią, jeśli
chodzi o doskonalenie umiejętności improwizowania jest charakterystyka
poznawcza, stan umysłu improwizatora, pozwalający na spontaniczne i
błyskawiczne adaptowanie się do zmiennej rzeczywistości.

Cykl zakończony jest warsztatem instrumentalnym dotyczącym rozszerzonych
technik wykonawczych na przykładzie doświadczeń własnych autora.

 

 

 

Biografia: Rafał Mazur

Biografia: Rafał Mazur

Głównym polem zainteresowania i działania jest dla Rafała swobodna improwizacja, zarówno zespołowa jak i solowa. Od kilku lat artysta działa energicznie na europejskiej scenie muzyki improwizowanej, jest zapraszany na koncerty i festiwale, oraz zaprasza zagranicznych muzyków-improwizatorów na wspólne koncerty w Polsce.