Wyniki zapytania ofertowego o zapewnienie transportu lokalnego

„FUNDACJA DOM KULTURY ALCHEMIA informuje, iż w przeprowadzonym rozeznaniem rynku , na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie zapewnienie transportu lokalnego w ramach XVI edycji Krakowskiej Jesieni Jazzowej, Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie transportu lokalnego w ramach XIV edycji Krakowskiej Jesieni Jazzowej” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty tj. złożonej przez Around Kraków Błażej Konik, ul. Św. Jacka 44, 30-364 Kraków, która otrzymała 100 pkt.”