Projekty UE

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Krakowska Jesień Jazzowa, edycja XII, XIII, XIV”, rekomendowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, Fundacja Alchemia zaprasza do składania ofert:

Zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu lokalnego

Informacja o wynikach postępowania na zapewnienie transportu lokalnego w ramach XIII edycji „Krakowskiej Jesieni Jazzowej”