Projekty UE

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Krakowska Jesień Jazzowa, edycja XII, XIII, XIV”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, Fundacja Alchemia zaprasza do składania ofert na „Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie transportu lokalnego w ramach XIV edycji Krakowskiej Jesieni Jazzowej” , w zakresie XIII edycji festiwalu, realizowanej w 2019 roku.